Rozhodnutie, na základe ktorého sa nesmú sláviť verejné bohoslužby – sv. omše, krížové cesty a pod. na celom území Slovenska v súvislosti
so šíriacim sa ochorením (koronavírus)
sa predlžuje do odvolania.
Úmysly sv. omši prijaté na dni v tomto období
vo farskom kostole budú odslúžené
pri súkromných sv. omšiach.


Viac informácii ohľadom Covid – 19 nájdete tu.

Priame televízne prenosy obradov
z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach na www.telke.sk:

Zelený štvrtok 18.00
Veľký piatok 15.00
Biela sobota 19.30

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie
Krížová cesta počas epidémie
Kniha – Vznešenejšia cesta František Trstenský

----------------------------------------------------

Homília Mons. Mieczysława Mokrzyckeho,
ľvovského arcibiskupa – metropolitu
pri sv. omši 1.3.2020 pri odovzdaní relikvie sv. Jána Pavla II.

----------------------------------------------------

Narodení pre nebo
Dokument o Troch svätých košických mučeníkoch