Slider

Od 6. mája sa začínajú sláviť sv. omše.

V sobotu a nedeľu sú časy sv. omší upravené tak, aby ste sa na nich postupne vystriedali. Prosíme vás, aby ste sa rozumne rozdelili a rešpektovali obmedzenie počtu účastníkov.