Pozývame vás na:
FARSKÉ MISIE
7. marca – 15. marca 2020
P. ThLic. Michal Zamkovský, CsSR a jeho misijný tím
Príď aj Ty. Pozvi aj svojich známych.

Pre koho sú misie určené?
Pre veriacich ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere,
ale aj pre ľudí, ktorí hľadajú alebo neveria,
no v hĺbke srdca cítia, že jestvuje láska a dobro pred ktorým sa skláňajú.
P. ThLic. Michal Zamkovský, CsSR

Modlitba za farské misie:

Bože Otče,
Ty si Láska a posielaš nám svojho Syna,
Svetlo sveta.
Daj, aby sme otvorili svoje srdcia
počas milostivého času misií,
a prijali tvojho Syna
za nášho Pána, Vykupiteľa a Spasiteľa.

Duchu Svätý,
posväcuj prácu misionárov,
a usmerňuj kroky všetkých nás,
ktorí žijeme v tejto farnosti.

Sláva Otcu ...

Matka ustavičnej pomoci,
Oroduj za nás!

(Modlime sa po každej sv. omši do Misií.)

----------------------------------------------------

Narodení pre nebo
Dokument o Troch svätých košických mučeníkoch

----------------------------------------------------

Foto z tábora 2019