Vedecká konferencia - Teokracia

----------------------------------------------------

Odpustky

----------------------------------------------------

Vitajte na stránke našej farnosti.

Farnosť svätých košickým mučeníkov v Košiciach – Nad Jazerom územne spravuje Mestskú časť Košice – Nad Jazerom, kde je Farský kostol sv. košických mučeníkov spojený s farským úradom a pastoračnými priestormi.
Kostol nájdete na Námestí košických mučeníkov (resp. na ulici Ladožskej).
Do našej duchovnej správy patrí aj filiálna obec Vyšné Opátske s kostolom zasväteným Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Rímskokatolícki veriaci bývajúci v časti Panoráma
(ul. Bazová, Borievková, Cezmínová, Jarabinová, Jelšová, Hlohová a Hrabová) nepatria do našej farnosti, ale do Farnosti Košická Nová Ves.