Kancelária

Rímskokatolícky farský úrad sv. košických mučeníkov

Vstup do farskej kancelárie je cez bočný vchod z ul. Ladožskej.

Tel.: 055 / 674 25 25

Úradné hodiny

Pondelok 15:30 – 17:00
Utorok 15:30 – 17:00
Streda 15:30 – 17:00
Štvrtok 15:30 – 17:00
Piatok 15:30 – 17:00

okrem prikázaných sviatkov a liturgických slávností.

V čase stránkových hodín možno vybavovať dokumenty, nahlásiť krsty, pohreby, sobáše, či riešiť iné záležitosti.