Kancelária

Rímskokatolícky farský úrad sv. košických mučeníkov

Vstup do farskej kancelárie je cez bočný vchod z ul. Ladožskej.

júli a v auguste bude farská kancelária otvorená
v pondelok, stredu piatok od 15.30 do 17.00 hod.
V dňoch utorok štvrtok hláste pohreby po večernej sv. omši v sakristii.

Tel.: 055 / 674 25 25

Úradné hodiny

Pondelok 15:30 – 17:00
Utorok 15:30 – 17:00
Streda 15:30 – 17:00
Štvrtok 15:30 – 17:00
Piatok 15:30 – 17:00

okrem prikázaných sviatkov a prvých piatkov v mesiaci.

V čase stránkových hodín možno vybavovať dokumenty, nahlásiť krsty, pohreby, sobáše, zapísať úmysly sv. omší, či riešiť iné záležitosti.