Sviatosť zmierenia

V našom kostole môžete prijať sviatosť zmierenia denne od pondelka do piatku pol hodinu pred sv. omšou (v týždni pred prvým piatkom hodinu pred sv. omšou). 
Päť minút pred sv. omšou spovedanie ukončujeme z dôvodu prípravy kňaza na sv. omšu. 
Prípadné zmeny časov spovedania (hlavne pred veľkými sviatkami), budú vždy uvedené v oznamoch na daný týždeň vo farskom liste.