Sviatosť birmovania

Drahí naši birmovanci!

Na birmovku sa môžete prihlásiť každý rok začiatkom septembra. Bližšie informácie sú vždy uverejňované vo Farskom liste.
Váš záujem o zavŕšenie iniciačných sviatostí, prijatím „birmovky“, nás rozhodne potešil. K tomu, aby sme vás mohli brať ako „dospelých kresťanov“, musíte splniť niekoľko podmienok:

  • účasť na nedeľných a piatkových mládežníckych sv. omšiach (ktorákoľvek nedeľná sv. omša; piatok o 18:00 + účasť na stretnutí po omši)
  • účasť na sv. omši vám podpíšu niektorí z veriacich, splnomocnených pánom farárom
  • mesačná spoveď
  • asistencia počas sv. omše v piatok spočíva v čítaní lekcií, spoločných modlitieb veriacich, speve 
    v mládežníckom zbore, či prinášaní obetných darov (a iné vzhľadom k liturgickému obdobiu: krížové cesty, adorácie…)
  • stretnutia s animátormi budú vedené v duchu Katechizmu pre mladých „You Cat,“ z ktorého zložíte na záver prípravy ústnu skúšku. Ústnu skúšku môžete absolvovať po úspešnom napísaní čiastočných písomných testov
  • vybratím si birmovného patróna, ktorého životopis odovzdáte animátorovi vo forme krátkeho, ručne písaného referátu
  • z neúčasti na stretnutí vás môžu ospravedlniť VOPRED iba rodičia priamo u animátora
  • o každom z vás je vedená, vaším animátorom, dokumentácia (účasť – neúčasť, asistencia pri sv. omši, výsledky čiastkových písomných testov), ktorá vám prilepší či prihorší pri záverečnej skúške