Sviatosť birmovania

Drahí naši birmovanci!

Na birmovku sa môžete prihlásiť každý rok začiatkom septembra. Bližšie informácie sú vždy uverejňované vo Farskom liste.
Váš záujem o zavŕšenie iniciačných sviatostí, prijatím „birmovky“, nás rozhodne potešil. K tomu, aby sme vás mohli brať ako „dospelých kresťanov“, musíte splniť niekoľko podmienok:

  • účasť na nedeľných sv. omšiach (ktorákoľvek nedeľná sv. omša)
  • stretnutia s animátormi podľa materiálov programu Vyvolený, ktoré dostanete na začiatku prípravy
  • vybratím si birmovného patróna, ktorého životopis by ste mali poznať
  • z neúčasti na stretnutí vás môžu ospravedlniť VOPRED iba rodičia priamo u animátora