Sväté omše

Zapisovanie intencií na sv. omše v roku 2021

Na mesiace Január – Február 2021 od stredy 11.11.2020

Na mesiace Marec – Apríl 2021 od stredy 13.1.2021 (kvôli obmedzeniam sa zapisuje od 15.2.2021 zaslaním emailu; viac info pozri FL 06/21 zo 14.2.2021)

Na mesiace Máj – Jún 2021 od stredy 10.3.2021

 • Zapisovanie sa koná vo farskej kancelárii
 • Prosíme, nežiadajte zapísať intencie pred uvedenými termínmi

Počas školského roka

DeňNad JazeromVyšné Opátske
Pondelok7:00, 18:00 
Utorok7:00, 18:00 
Streda7:00, 18:0018:00
Štvrtok7:00, 18:00 
Piatok7:00, 18:00 (mládežnícka)18:00
Sobota7:00, 18:00 
Nedeľa a prikázaný sviatok pripadajúci na deň pracovného pokoja8:00, 10:00, 11:30 (detská – iba v nedeľu), 18:009:00
prikázaný sviatok cez týždeň6:30, 11:00, 16:00, 18:0018:00
v sobotu o 7:00 je sv. omša v Kaplnke (nachádza sa v kostole)

Počas prázdnin

DeňNad JazeromVyšné Opátske
Pondelok7:00, 18:00 
Utorok7:00, 18:00 
Streda7:00, 18:0019:00
Štvrtok7:00, 18:00 
Piatok7:00, 18:0019:00
Sobota7:00, 18:00 
Nedeľa a prikázaný sviatok pripadajúci na deň pracovného pokoja8:00, 10:00, 18:009:00
prikázaný sviatok cez týždeň6:30, 11:00, 18:0019:00

Zmena časov sv. omší vyhradená! Konkrétnu sv. omšu si vždy môžete overiť v oznamoch na daný týždeň vo farskom liste.

Prikázané sviatky:

 • 1. január – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 • 6. január – Zjavenie Pána
 • Štvrtok po 6. Veľkonočnej nedeli (pohyblivý termín) – Nanebovstúpenie Pána
 • Štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice (pohyblivý termín) – Najsvätejšie Kristvo Telo a Krv
 • 29. jún – Sv. Petra a Pavla, apoštolov
 • 15. august – Nanebovzatie Panny Márie
 • 1. november – Všetkých svätých
 • 8. december – Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 • 25. december – Narodenie Pána