Sväté omše

DeňNad JazeromVyšné Opátske
Pondelok7:00, 18:00 
Utorok7:00, 18:00 
Streda7:00, 18:00 (detská)18:00
Štvrtok7:00, 18:00 
Piatok7:00, 18:00 18:00
Sobota7:00, 18:0018:00
Nedeľa a prikázaný sviatok pripadajúci na deň pracovného pokoja7:00, 9:00, 11:00, 18:00 9:00
prikázaný sviatok cez týždeň7:00, 11:00, 16:00, 18:0018:00

Zmena časov sv. omší vyhradená! Konkrétnu sv. omšu si vždy môžete overiť v oznamoch na daný týždeň vo farskom liste.

Prikázané sviatky:

  • 1. január – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  • 6. január – Zjavenie Pána
  • Štvrtok po 6. Veľkonočnej nedeli (pohyblivý termín) – Nanebovstúpenie Pána
  • Štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice (pohyblivý termín) – Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv
  • 29. jún – Sv. Petra a Pavla, apoštolov
  • 15. august – Nanebovzatie Panny Márie
  • 1. november – Všetkých svätých
  • 8. december – Nepoškvrnené počatie Panny Márie
  • 25. december – Narodenie Pána