Adorácie k Sviatosti Oltárnej

DeňČas
každý utorok od 16:00 do sv. omše
každý štvrtok od sv. omše do 20:00 (so spovednou službou)
prvý piatok v mesiaci od 16:00 do sv. omše
mimoriadna adorácia bude uverejnená vo FL

Celodenná poklona v našej farnosti: 15.5. a 25.8.