Adorácie k Sviatosti Oltárnej

DeňČas
každý utorok od 8:00 do 17:50 (júl a august od 15.00)
prvý piatok v mesiaci od 8:00 do 17:50
prvá nedeľa v mesiaci od 15:00 do 17:50
mimoriadna adorácia bude uverejnená vo FL

Celodenná poklona v našej farnosti: 15.5. a 25.8.