Kňazi pôsobiaci vo farnosti

PhLic. Ladislav Cichý, farár
vo farnosti pôsobí od 1. 7. 2021
nar. 12. 1. 1965
kňazská vysviacka 15. 6. 1991

Mgr. Tadeáš Jacko, farský vikár 
vo farnosti pôsobí od 1. 7. 2021
nar. 11. 4. 1994
kňazská vysviacka 19. 6. 2021

Mgr. Ing. Marek Marcin, farský vikár 
vo farnosti pôsobí od 1. 7. 2022
nar. 13.3.1987
kňazská vysviacka 15.6.2019

Farári:

  1. Mons. Ing. Andrej Šinaľ 1991 – 2002 (+ 6.10.2007 pochovaný v Osikove)
  2. ThDr. Pavol Bugoš, PhD. 2002 – 2008
  3. ThLic. Peter Kentoš 2008 – 2021
  4. PhLic. Ladislav Cichý od 1. 7. 2021

Kapláni:

+ Zdenko Andráš 1992 – 1993 (+ 31.3.2018)
Karol Smetana 1993 – 1993
Ján Katreniak 1993 – 1994
Anton Babjak 1994 – 1995
Marko Lengyel 1995 – 1995
Peter Šoltés 1995 – 1996
Stanislav Jancusko 1996 – 1997
Jozef Husovský 1997 – 1998
Ján Veľbacký 1997 – 1999
Alan Tomáš 1998 – 2000
Štefan Chanas 1999 – 2003
Stanislav Pavúk 2000 – 2002
Ľubomír Vaňo 2002 – 2004
Ľuboš Draganovský 2003 – 2004
Dominik Macák 2004 – 2006
Radoslav Gejguš 2004 – 2007
Jozef Haľko 2006 – 2007
Milan Tomko 2007 – 2008
Ján Petrovčík 2007 – 2009
Marcel Stanko 2008 – 2011
Radoslav Takáč 2009 – 2010
Michal Paľovčík 2011 – 2011
Peter Bednár 2010 – 2012
Ján Hudák 2011 – 2014
Marcel Záleha 2012 – 2015
Radoslav Bačo 2014 – 2015
Gabriel Repaský 2015 – 2019
Peter Rusnák 2015 – 2019
Martin Gazdačko 2019 – 2021
Jozef Nemašík 2019 – 2022
Tadeáš Jacko od 1.7.2021
Marek Marcin od 1.7.2022