Kňazi pôsobiaci vo farnosti

ThLic. Peter Kentoš, farár
vo farnosti pôsobí od 1.7.2008
nar. 21.4.1971
kňazská vysviacka 21.06.1997

Mgr. Martin Gazdačko, kaplán
vo farnosti pôsobí od 1.7.2019
nar. 06.06.1984
kňazská vysviacka 19.06.2010

Mgr. Jozef Nemašik, kaplán
vo farnosti pôsobí od 1.7.2019
nar. 04.11.1985
kňazská vysviacka 15.06.2013

Farári:

  1. Mons. Ing. Andrej Šinaľ 1991 – 2002 (+ 6.10.2007 pochovaný v Osikove)
  2. ThDr. Pavol Bugoš, PhD. 2002 – 2008
  3. ThLic. Peter Kentoš od 1.7.2008

Kapláni:

+ Zdenko Andráš 1992 – 1993 (+ 31.3.2018)
Karol Smetana 1993 – 1993
Ján Katreniak 1993 – 1994
Anton Babjak 1994 – 1995
Marko Lengyel 1995 – 1995
Peter Šoltés 1995 – 1996
Stanislav Jancusko 1996 – 1997
Jozef Husovský 1997 – 1998
Ján Veľbacký 1997 – 1999
Alan Tomáš 1998 – 2000
Štefan Chanas 1999 – 2003
Stanislav Pavúk 2000 – 2002
Ľubomír Vaňo 2002 – 2004
Ľuboš Draganovský 2003 – 2004
Dominik Macák 2004 – 2006
Radoslav Gejguš 2004 – 2007
Jozef Haľko 2006 – 2007
Milan Tomko 2007 – 2008
Ján Petrovčík 2007 – 2009
Marcel Stanko 2008 – 2011
Radoslav Takáč 2009 – 2010
Michal Paľovčík 2011 – 2011
Peter Bednár 2010 – 2012
Ján Hudák 2011 – 2014
Marcel Záleha 2012 – 2015
Radoslav Bačo 2014 – 2015
Gabriel Repaský 2015 – 2019
Peter Rusnák 2015 – 2019
Martin Gazdačko od 1.7.2019
Jozef Nemašík od 1.7.2019