Kňazi pôsobiaci vo farnosti

ThLic. Peter Kentoš, farár
vo farnosti pôsobí od 1.7.2008
nar. 21.4.1971
kňazská vysviacka 21.06.1997

Mgr. Martin Gazdačko, kaplán
vo farnosti pôsobí od 1.7.2019
nar. 06.06.1984
kňazská vysviacka 19.06.2010

Mgr. Jozef Nemašik, kaplán
vo farnosti pôsobí od 1.7.2019
nar. 04.11.1985
kňazská vysviacka 15.06.2013