Spoločenstvo Modlitby Matiek

Zameranie a cieľ

Spájanie sa matiek na celom svete v modlitbách za svoje deti.

Charakteristika

Ideálnu skupinu tvoria 2, najviac 8 matiek, ktoré si dôverujú. Stretávame sa po domoch, raz do týždňa v tú istú hodinu a ten istý deň. Každá skupinka si zvolí, v ktorom čase sa budú stretávať. Modlitby matiek sú pre všetky ženy, ktoré majú srdce matky. V marci, v júni, v septembri a v januári organizujeme modlitbové trojdnia, ktoré sa konajú v piatok, sobotu a nedeľu. V našej farnosti Sv. Koš. Mučeníkov je 21 skupiniek, 60 matiek.

Kontakt

Mária Lesíčková, Sputníková 10, Košice – Nad jazerom, tel.č. 0904218110