Ružencové bratstvo

Zameranie a cieľ

Rozširovanie modlitby svätého ruženca, plnenia výzvy Panny Márie z Fatimy.

Charakteristika

Členovia sa schádzajú raz mesačne na prvú nedeľu v mesiaci, aby si vymenili ružencové tajomstvá a na spoločnú modlitbu sv. ruženca a k poklone před Sviatosťou Oltárnou. Každý člen sa modlí jeden desiatok ruženca. Vo farnosti je 13 ruží. Z príspevkou členov sa podporujú misie, výstavby kostolov a pomoc núdznym.

Kontakt

Margita Pavelková