Svetlo – život /Oáza/

Zameranie a cieľ

Vnášať Ježišovo svetlo do života – formácie pre celé rodiny

Charakteristika

Je to medzinárodné hnutie a zastrešuje ľudí rôzneho veku a povolania – deti, mládež, dospelých, rodiny, rehoľníkov. Je to živé spoločenstve Cirkvi, ktoré slúži k jej obnove. Cieľom je viesť vrtkých členov k zrelému kresťanskému životu, podla záverov II. Vatikánskeho koncilu.

Kontakt

Peter a Pavla Sedlákovci, www.dc-kosice.sk