Farská knižnica

Farská knižnica je otvorená každú nedeľu po každej sv. omši a to vždy 20 minút po skončení sv. omše.

Farská knižnica sa nachádza vľavo pri vstupe do kostola.

Zoznam kníh: