Klub kresťanských seniorov

Zameranie a cieľ

pravidelné stretnutia a vzájomné povzbudzovanie sa vo viere a v umení starnúť

Charakteristika

  • náboženské podujatia – návšteva rôznych pútnických miest na Slovensku aj v zahraničí
  • kulturné, turistické a společenské akcie
  • aktívne vystupovanie speváckého zboru seniorov počas sv. omše vo farskom kostole, ako aj v iných kostoloch v okolí Košíc

Klub má 164 členov

Kontakt

Ing. Jozef Gburik, Ladožská 6, Košice – Nad jazerom, tel.č. 055/6741159