Prvé sv. prijímanie

Stretnutia rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie budú: V nedele 6.10.2019, 3.11.2019, 1.12.2019, 9.2.2020, 15.3.2020, 26.4.2020 vždy o 19.00 v kostole. Rodičov srdečne pozývame!

Slávnosti prvého sv. prijímanianové termíny:

20.9.2020 o 10.00 hod.  Družicová a Jenisejská
27.9.2020 o 10.00 hod.  Dneperská, Bukovecká a inoškolné

Stretnutia prvoprijímajúcich detí:

2. júna skupina A
4. júna skupina B
9. júna skupina C
11. júna skupina D
16. júna skupina E
18. júna skupina F
23. júna skupina G
25. júna skupina H