Prvé sv. prijímanie

Stretnutie rodičov sa v nedeľu 11.10.2020 neuskutoční z dôvodu obmedzení. Náhradné stretnutie bude oznámené potom, ako to situácia dovolí.