Kontakt

  • Adresa: Rímskokatolícka farnosť sv. košických mučeníkov, Námestie Košických mučeníkov 1, 04012 Košice
  • zastávka električky Ladožská
  • Telefón: 055/6742525
  • E-mail: mucenici@netkosice.sk
  • číslo účtu: SK55 0200 0000 0005 8784 9512