Mariánske večeradlo

Zameranie a cieľ

Šírenie úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, modlitbou sv. ruženca zvlášť formou večeradla.

Charakteristika

Prosíme a modlíme sa o nové Turíce lásky – sama Panna Mária prosí s nami. Vo večeradle sa modlíme raz do týždňa a to v stredu. Máme 18 7-členných skupín, v ktorých sa modlia nielen členovia večeradla, ale aj veriaci z našej farnosti. Každá členka obetuje 1 deň v týždni modlitby, utrpenie a všetko čo v ten deň prežívá za konkrétného kňaza. Každoročne sa viacerí zúčastňujeme na Turičnej Novéne v Gaboltove a to v deň určený pre dekanát Košice. Máme aj rodinné večeradlo.

Kontakt

Zuzana Hlaučová, tel.č.0907972422