Misijné spoločenstvo

Misijné společenstvo Mareka Križina, Štefana Pongratza a Melichara Grodzieckého

Spoločenstvo funguje ako otvorené.

Aktérom misijnej činnosti spoločenstva je Svätý Duch;
On zapaľuje v mysliach i srdciach nadšenie – vždy v rámci osobnej slobody človeka.

Každý vo farnosti je pozvaný do procesu evanjelizácie, každý rozličným spôsobom, ale vždy vo vzájomnom prepojení, ktoré vyžaduje vzdať sa uzavretosti, sebectva, vystúpiť z anonymity a otvoriť sa pre každého kto je v spoločenstve a kto sa rozhodne do spoločenstva vstúpiť.

V spoločenstve môže každý:

 • byť zdrojom cenných impulzov k rozvoju misijného poslania spoločenstva
 • byť v službe vo farnosti
 • rozpoznávať problémy núdznych, hovoriť o nich a ponúkať riešenia

Sledujeme problematiku v misijnej oblasti

 • doma
 • vo svete

Deň a čas stretnutia:

 • prvý štvrtok v mesiaci po účasti na večernej sv. omši

Náplň stretnutia:

 • úvodná modlitba
 • čítanie Božieho slova a (v rámci osobnej slobody) zdieľanie sa
 • organizačné a technické záležitosti fungovania, návrhy a podnety
 • záverečné poďakovanie – modlitba

Niektoré cyklické aktivity spoločenstva:

 • misijné trhy (Veľká noc a Vianoce) finančný zisk na misijné projekty doma i vo svete
 • raz mesačne pred večernou sv. omšou pod vedením kňaza, meditačno-modlitbová pobožnosť k sv. Košickým mučeníkom
 • adopcia srdca – adopcia detí v misijných oblastiach sveta
 • organizačné zabezpečenie každoročnej akcie Boj proti hladu
 • služba lektorov počas sv. omší
 • utorok ako adoračná skupina sv. Alžbety, pred Sv. Oltárnou

Kontakt

Stanislav KICA a manželka Alžbeta
mail: stanislav.kica@gmail.com