Príprava na prvú svätú spoveď a prijatie Eucharistie

Ak chcete prihlásiť dieťa na prípravu na prvú sv. spoveď a prijatie Eucharistie, stiahnite si prihlášku, vyplňte ju a prineste do farskej kancelárie do 15. septembra.