Manželské ohlášky

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

Benjamín Čarný, gr. kat., syn Vladimíra a Marcely r. Veľkovej, bývajúci v Stanči
a
Laura Diškantová, rím. kat., dcéra Rastislava a Beáty r. Gazdíkovej, bývajúca v Košiciach

Ohlasujú sa: 17. 9., 24. 9., 1. 10. 2023

Ivan Kusko, gr. kat., syn Ivana a Márie rod. Kaščákovej, bývajúci v Košiciach
a
Nikola Jureková, rím. kat., dcéra Vladimíra a Márie rod. Bánócziovej, bývajúca v Košiciach

Ohlasujú sa: 27. 8., 3. 9., 10. 9. 2023

Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na
našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.