19. november – 33. nedeľa v Cezročnom období

FL 41-23