Kurz Objav Krista

OBJAV KRISTA je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom. Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť a prehĺbiť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, prežiť lásku Boha Otca a dostať silu Svätého Ducha, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi. Pomáha účastníkom nájsť malé živé spoločenstvo vo viere a vytvoriť si k nim vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi.

KURZ OBJAV KRISTA bude prebiehať pravidelnými stretnutiami v piatky večer, od 6.10.2023 do 17.11.2023 a jednodňovej duchovnej obnovy, ktorá bude v Pútnickom dome Anky Kolesárovej v Obišovciach počas víkendu 4. – 5.11.2023 (deň upresníme na začiatku kurzu). Ak máte záujem a nevyhovuje vám deň stretnutí – piatok, vyplňte prihlasovací formulár a uveďte tam deň, ktorý vám vyhovuje.

ŠTRUKTÚRA KURZU OBJAV KRISTA
Každé stretnutie má štyri časti: večera, čas na modlitbu, prednáška, diskusia v skupinkách, a bude trvať cca od 18.00 do 21.00 hod. (začiatok upresníme pred prvým stretnutím). Každá časť je pri evanjelizačnej formácii Objav Krista nevyhnutná. Obsahom prednášok je kerygma, čiže základné ohlásenie dobrej zvesti, čo Boh urobil v Ježišovi Kristovi a skrze neho.

TÉMY STRETNUTÍ
Aký je zmysel života?
Prečo je Ježiš dôležitý?
Čo nám chce Ježiš povedať?
Prečo potrebujem Spasiteľa?
Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?
Kto je Sv. Duch? (Duch. obnova v Obišovciach)
Sv. Duch a Ty! (Duch. obnova v Obišovciach)
Nový život v Duchu: Byť učeníkom
Veriť a niekam patriť: Prečo potrebujeme Cirkev?

Miesto konania: pastoračné priestory kostola sv. Košických mučeníkov v Košiciach – Na jazerom
Duchovná obnova:Pútnicky dom Anky Kolesárovej v Obišovciach
Registračný poplatok za celý kurz: 12,50 €/osoba (príručka / zošit pre účastníka, pero,
prenájom budovy počas duchovnej obnovy). Registračný poplatok sa platí až pri druhom
stretnutí.
Večere: Prvá večera grátis, ďalšie večere platí účastník ako dobrovoľný príspevok.
Kontaktná osoba: Ladislav Cichý, farár; mucenici@netkosice.sk; 055/6742525
Počet účastníkov je obmedzený priestormi (v prípade väčšieho záujmu otvoríme ďalší kurz)
Vek: 16+
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 25.9.2023. Odhlásiť sa môžete najneskôr do 25.9.2023.

Tešíme sa na sedemtýždňový spoločný zážitok pri objavovaní Krista.
Bližšie informácie a prihlasovanie na www.nadjazerom.fara.sk