Svetlo - život /Oáza/

Zameranie a cieľ

Vnášať Ježišovo svetlo do života – formácie pre celé rodiny

Charakteristika

Je to medzinárodné hnutie a zastrešuje ľudí rôzného veku a povolania – deti, mládež, dospelých, rodiny, rehoĺníkov. Je to živé společenstvo Církvi, ktoré slúži k jej obnove. Cieĺom je viesť vrtkých členov k zrelému křesťanskému životu, podĺa záverov II. Vatikánskeho koncilu.

Kontakt

Peter a Pavla Sedlákovci dc-kosice.sk