Misijné společenstvo

Zameranie a cieľ

Napĺnať obsah Evanjelia láskou k Bohu a ľuďom, osobným príkladom čnostného života, ohĺadoplnosťou a trpezlivosťou.

Charakteristika

Domáce misie

  • zbierka pre soc. slabú rodinu
  • podpora pri výstavbe kostolov, kláštorov
  • podpora detských táborov vo farnosti
  • bohoslovcov
  • misijních centier , PMD, SMH
  • väznice, útulky pre bezdomovcov

Svetové misie

  • India, Papua Nová Guinea, Šalamúnové ostrovy, Filipíny, Keňa, Rwanda, Sudán, senegal, Honduras, Haiti, Ukrajina

V tomto našom úsilí nám pomáhajú duchovné cvičenia a obnovy vo farnosti,biblické stretnutia, púte, stretnutia s misionármi a horliteľmi Košickej arcidiecézy raz v roku, všetkými horliteľmi slovenska na Sneme Slovenského misijneho hnutia, korešpondencia s misionármi v cudzine, raz mesačne modlitba misijneho sv. ruženca, pravidelné stretnutia vo farnosti raz v mesiaci, vo štvrtok po 1. nedeli o 16.00 hod.

Kontakt

Marcela Halušková, tel. 0915533338,
mail: marcela.haluskova@atknet.sk