Prvé sv. prijímanie

Rozdelenie do skupín prvé sv. prijimanie
----------------------------------------------------

Stretnutia rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie budú: V nedele 6.10.2019, 3.11.2019, 1.12.2019, 9.2.2020, 15.3.2020, 26.4.2020 vždy o 19.00 v kostole. Rodičov srdečne pozývame!

Slávnosti prvého sv. prijímania:
17.5.2020 Družicová a Jenisejská
24.5.2020 Dneperská, Bukovecká a inoškolné