Kontakt

  • Adresa: Farský úrad, Námestie Košických mučeníkov 1, 04012 Košice, zastávka električky Ladožská
  • Telefón: 055/6742525
  • E-mail:
  • farský úrad: mucenici@netkosice.sk

  • číslo účtu: SK5502000000000587849512