Foto:Michal Papáč galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Sviatok sv. košických mučeníkov