Foto:Michal Papáč galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Požehnanie obrazu Božieho milosrdenstva kardinálom Jozefom Tomkom