Foto:JUDr. Jozef Pikla galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Krížová cesta 13.3.2013