Foto:Michal Papáč galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Sv. omša - Národný pochod za život