galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Návšteva Osikova - Mons. Andrej Šinaľ nedožitých 70 rokov