Foto:Michal Papáč galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Odhalenie a požehnanie pamätnej tabule Mons. Andreja Šinaľa