Foto:Stanislav Kica st. galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Koncert detských a mládežníckych cirkevných zborov