Foto:Stanislav Kica st. galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Púť ku kaplnke nad Opátskym