Foto:Michal Papáč galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Odpustová slávnosť 4.9.2011