Foto:Stanislav Kica st. galéria » www.fara.sk/nadjazerom

20 rokov farnosti