Foto:Stanislav Kica st. galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Veľký piatok - Krížová cesta 2011