Foto:Michal Papáč galéria » www.fara.sk/nadjazerom

15. výročie konsekrácie farského kostola