Foto:Stanislav Kica st. galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Biela sobota - Poklona pri Božom hrobe