Foto:Stanislav Kica st. galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Duchovné cvičenia Herľany 2010