Foto:Michal Papáč galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Púť k Panne Márii