galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Odpustová slávnosť 7.9.2008