Foto:Michal Papáč galéria » www.fara.sk/nadjazerom

Uvedenie otca Petra do úradu