Prvé sv. prijímanie 2020/21

Organizovaná účasť skupinky na sv. omši o 18:00 cez týždeň s rodičmi, deti sedia vpredu v prvej lavici:

Utorok 11. mája 18:00 skupinka č. 1 (účasť sa presúva na pondelok 24.5.)
Streda 12. mája 18:00 skupinka č. 2 (účasť sa presúva na piatok 28.5.)
Utorok 18. mája 18:00 skupinka č. 3 (účasť na sv. omši sa ruší)
Streda 19. mája 18:00 skupinka č. 4 (účasť na sv. omši sa ruší)
Štvrtok 20. mája 18:00 skupinka č. 5 (účasť na sv. omši sa ruší)
Utorok 25. mája 18:00 skupinka č. 6
Streda 26. mája 18:00 skupinka č. 7
Štvrtok 27. mája 18:00 skupinka č. 8

Vzhľadom na skutočnosť, že aj naďalej (od 17.5.2021) môže byť v kostole iba obmedzený počet ľudí (50), sa účasť detí na sv. omši v utorok a stredu 11.5. a 12.5. ruší, ide o skupinky č. 1 a č. 2, Dneperská, a presúva sa: skupinka č. 1 na pondelok 24.5. a skupinka č. 2 na piatok 28.5. Účasť skupiniek č. 3, 4 a 5 sa ruší bez stanovenia nových termínov.

Nácviky:

1.skupinka utorok 1.6. 18:50
2.skupinka streda 2.6. 18:50
3.skupinka streda 9.6. 18:50
4.skupinka štvrtok 10.6. 18:50
5.skupinka streda 16.6. 18:50
6.skupinka štvrtok 17.6. 18:50
7.skupinka streda 23.6. 18:50
8.skupinka štvrtok 24.6. 18:50

Rovnošaty si vyzdvihnú po nácviku v klubovni.

Spoveď + generálka:

Piatok o 18.50 pred slávnosťou v sobotu
Sobota o 18.50 pred slávnosťou v nedeľu

Termíny slávností 1. sv. prijímania

Sobota 5. júna 2021 o 10:30 skupinka č. 1 – Dneperská 3.b + časť 3.a
Nedeľa 6. júna 2021 o 11:30 skupinka č. 2 – Dneperská 3.c + časť 3.a

Sobota 12. júna 2021 o 10:30 skupinka č. 3 – Jenisejská 3.a
Nedeľa 13. júna 2021 o 11:30 skupinka č. 4 – Jenisejská 3.b

Sobota 19. júna 2021 o 10:30 skupinka č. 5 – Družicová 3.a + časť 3.d
Nedeľa 20. júna 2021 o 11:30 skupinka č. 6 – Družicová 3.b + časť 3.d

Sobota 26. júna 2021 o 10:30 skupinka č. 7 – Družicová 3.c
Nedeľa 27. júna 2021 o 11:30 skupinka č. 8 – Bukovecká + Inoškolné

Na prvé sv. prijímanie v júni 2021 pôjdu deti, ktorých rodiča v septembri 2020 riadne odovzdali prihlášku. Ostatné deti budú môcť rodičia prihlásiť v novom šk. roku 2021/2022.