Informácie od 19. apríla 2021

Od pondelka 19. apríla 2021 bude možné opäť sláviť sv. omše s účasťou veriacich.

Vitajte späť v kostole na sv. omši!

V kostole môže byť jedna osoba na 15 m 2 .

Podmienkou je negativita – neinfekčnosť vzhľadom na koronavírus.

Vstup s prekrytím úst a nosa, sadnúť od stredu lavice. Deťom sa nedávajú krížiky.

Sväté prijímanie sa podáva na ruku. Nestáť pri dverách, kvôli vetraniu.

Nezabudnime pri odchode na milodar, ktorým sa podieľame na chode kostola a farnosti.

Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši.

V prípade pozitívneho testu, karantény, klinických príznakov choroby je povinnosť zostať doma.

Spovedá sa pred sv. omšou pondelok – piatok od 6.30, resp. od 17.30, v sobotu od 17.30. Na spoveď prichádzajme pripravení.

Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe od 13.00 – 17.00 do nedele 18. apríla 2021. Od pondelka 19. apríla kostol v tomto čase otvorený nebude.

Farský list pozri na na https://nadjazerom.fara.sk/