Intencie na sv. omše

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia kancelária farského úradu funguje v obmedzenom režime.

Intencie na sv. omše na obdobie od 1. marca do 30. apríla 2021 môžete zasielať od 15.2.2021 na známu emailovú adresu farnosti: mucenici@netkosice.sk alebo vhodiť papierik s textom do poštovej schránky pri vchode do kancelárie s uvedením textu úmyslu (napr. za zosnulých alebo za živých, termín, kedy by mala byť sv. omša odslúžená; ak to bude možné, zapíšeme ju na ten termín, v opačnom prípade na najbližší voľný).

Uveďte aj svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a adresu. Po spracovaní úmyslov bude zverejnený rozpis intencií vo farskom liste.

Peniaze nevkladajte! Milodar za sv. omšu dáte potom, keď budú uvoľnené opatrenia.