Informácie od 16.11.2020

Od pondelka 16.11. budú sv. omše v našej farnosti ako sú uvedené v tabuľke vo Farskom liste, aj na Vyšnom Opátskom. Max. počet je 50% kapacity kostola na sedenie.

Povinnosť sedenia v lavici. Sadáme si od stredu lavice, nie od kraja, tak, aby medzi sediacimi bol čo najväčší odstup, nezostávame stáť v dverách alebo vzadu.

Rúško, dezinfekcia rúk.

Vždy dodržať odstup od seba. Pri príchode, odchode a tiež keď čakáme v rade na sv. prijímanie.

Veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši; zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň – venovať primeraný čas modlitbe (liturgia hodín, ruženec či iná pobožnosť); sledovanie sv. omše online v televízii alebo v rozhlase.

Sv. spoveď 30 minút pred sv. omšou (okrem nedele). Garantujte sebe a spovedníkovi, že ste zdraví, bez respiračných symptómov. Na sv. spoveď prichádzame pripravení a sme struční. V tomto čase vykonaná sv. spoveď, už platí k Vianociam.

Online prenosy z nášho kostola: sv. omša v nedeľu 10:00; https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ