Informácie od 15.10.2020

na sv. omši môže byť 6 osôb vrátane kňaza
účasť je vyhradená pre tých, na ktorých úmysel je naplánovaná sv. omša; je potrebné deň dopredu telefonicky na 055/674 25 25 v čase 15:30 – 17:00 dohodnúť svoju prítomnosť; naplánované úmysly sú slúžené v stanovený deň zvyčajne 7:30 od pondelka do piatku bez účasti ďalších veriacich; preloženie úmyslu sv. omše na iný dátum oznámte vopred telefonicky; v nedeľu bude sv. omša o 10:00

• od 9:00 do 17:00 telefonická linka: 055/674 25 25

• veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši

• kostol otvorený k súkromnej modlitbe denne 14:00-16:00

• farská kancelária je otvorená: pondelok-piatok 15:30-17:00 duchovné a iné záležitosti

• krst, sobáše, pohreb – všetky informácie cez telefón

• farské katechézy až po uvoľnení zákazu hromadných podujatí 

Plnomocné odpustky

pri splnení obvyklých podmienok: modlitba na úmysel Svätého Otca a akonáhle to bude možné svätá spoveď a Sväté Prijímanie

a) veriaci trpiaci koronavírusom, ktorí sú v karanténe v nemocnici alebo doma, zdravotníci, členovia rodiny a všetci, ktorí sa starajú o chorých na koronavírus:
ak sa prostredníctvom médií zjednotí so slávením sv. omše alebo sa pomodlí ruženec alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť alebo Verím v Boha, Otče náš a povie zbožnú prosbu k Panne Márii.

b) každý veriaci ak vykoná niektorý z nasledujúcich skutkov:
návšteva – adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej čítanie zo Svätého Písma pol hodiny ruženec alebo krížová cesta alebo korunka k Božiemu milosrdenstvu a zároveň bude úpenlivo vyprosovať od Všemohúceho Boha koniec epidémie, úľavu pre tých, ktorí sú postihnutí a večnú spásu tým, ktorých si Pán povolal.

c) chorí, keď nemôžu prijať sviatosť pomazania chorých a viatika, a zomierajú: ak sú náležite disponovaní a počas svojho života sa modlili na dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť a uctiť si kríž splnenie obvyklých troch podmienok v tomto prípade nahrádza Cirkev.