Aktuálne opatrenia na bohoslužbách od 1.10.2020

Nedeľné sv. omše v októbri od 11.10. vo farskom kostole:

sobota 16:30, 18:00
nedeľa: 6:30, 8:00, 10.00, 11:30, 16:30 a 18:00

V. Opátske: 9:00

Max. kapacita 50 osôb na sv. omši. Pri vstupe sa riaďme pokynmi usporiadateľov.

Prvé stretnutie rodičov deti pripravujúcich sa na PSP v nedeľu 11.10.2020 nebude. Náhradné bude oznámené ako to situácia dovolí.

Birmovanci: Každý piatok od 9.10.2020 bude o 19:00 hod. sv. omša s katechézou iba pre birmovancov. Všetci birmovanci nech sa zúčastnia tejto sv. omše.