Farská kancelária

júli a v auguste bude farská kancelária otvorená

v pondelok, stredu piatok od 15.30 do 17.00 hod.

V dňoch utorok štvrtok hláste pohreby po večernej sv. omši v sakristii.

Ďakujeme!