5. júl – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov