Stretnutia prvoprijímajúcich detí

2. júna skupina A

4. júna skupina B

9. júna skupina C

11. júna skupina D

16. júna skupina E

18. júna skupina F

23. júna skupina G

25. júna skupina H